Staff

School Principal / Skoolhoof

Mr. G.J. Koekemoer

Deputy Principal / Adjunkhoof

Mr. J.P. Snyman

Departmental Heads / Departementshoofde

Foundation Phase - Mrs. L. Edwards
Senior Phase - Mrs. C. Vos (Acting)

Teachers/Onderwysers

Pre-Primary

Graad RA - Me. J. Whitcher
Grade RE - Ms. T. Minopetros
Grade RE - Ms. K. Davis
Grade RE - Ms.R. Choonara

Foundation Phase / Grondslagfase

Grade 1 / Graad 1

Graad 1A - Me. A. Duarte
Grade 1E - Mrs. A. Murray
Grade 1E - Mrs. L. Edwards
Grade 1E - Mrs. M. Westraadt

Grade 2 / Graad 2

Graad 2A - Me. L. Krause
Grade 2E - Mrs. L. Visser
Grade 2E - Mrs. L. Bangay
Grade 2E - Ms. E. Lubbinge

Grade 3 / Graad 3

Graad 3A - Mej. M. van Rooyen
Grade 3E - Mrs. S. Behrens
Grade 3E - Ms. R. Lubbinge
Grade 3E - Mrs.M. Sparrow

Intermediate Phase / Intermediêre Fase

Grade 4 / Graad 4

Graad 4A - Me. M. Snyman
Grade 4EB - Ms. L. Baker
Grade 4 EO - Mrs. J. Olivier

Grade 5 / Graad 5

Graad 5A - Me. C. Vos
Grade 5EO - Mrs. E. Otto
Grade 5 EN - Mr. S. Nieuwoudt

Grade 6 / Graad 6

Graad 6A - Mnr. D. Dorfling
Grade 6B - Mr. D. Deal
Grade 6C - Mr. R. Marx

Senior Phase / Senior Fase

Grade 7 / Graad 7

Graad 7A - Me. T. Paul
Grade 7B - Mr. A. Wasserman
Grade 7C - Mr. J. van Tonder
English HL - Mrs. C. Whiteley

Learning Support / Leerondersteuning

Learner Support - Mrs. U. Kapp
Leerondersteuning - Me. R. Els
Counsellor - Ms. M. Wissing

Support Services / Ondersteuningsdienste

I.T. Lab - Ms. E. Huggett
Library - Ms. A. Vermaak
Sport Facilities Manager - Ms. L. Schlechter

Drama & Dance/Dans

Mrs. L. Polson

Admin Staff / Administratiewe Personeel

Reception - Ms. L. Bruwer
Admin - Mrs. T. Nieuwoudt
Secretary - Mrs. B. van Tonder
Finance - Mrs. M. Winter

Student Teachers / Studente Onderwysers

Foundation Phase - Ms. S. Bangay
Intersen Phase - Ms. J. Snyman

Class Assistants / Klasassistente

Ms. S. Nomdoe
Ms. M. Sange
Mr. S. Mooi

Choir / Koor

Koorleier - Me. M. Skeen
Koor Assistent - Me. A. Muller.

Tuckshop / Snoepie

Mrs. S. Noble
Ms. E. Bokveldt

General Workers / Algemene Werkers

General Foreman - Mr. M. van Heerden
General Worker - Mrs. P. Longo
General Worker - Mrs. M. Silwana
General Worker - Mrs. F. Bernardo
General Worker - Mrs. Z. Windvogel
General Worker - Mrs. V. McCullum
General Worker - Ms. T. Carelse
General Worker - Mr. L. Esau
General Worker - Mr. L. Macakela
General Worker - Mr. X. Nobebe
General Worker - Mr. P.J. Motaung
General Worker - Mr. Z. Louw
General Worker - Mr. S. Sesona
General Worker - Mr. S. Mdena